In drie buurtbijeenkomsten naar een mooier Van der Helstplein


Dankzij buurtbudget van het stadsdeel hebben we als buurt plannen kunnen maken voor een mooier plein. In juni 2021 zijn tijdens de feestweken vanwege 100 jaar Van der Helstplein de eerste ideeën verzameld. In het najaar van dat jaar zijn buurtbewoners, ondernemers en pleingebruikers in ontwerpbijeenkomsten concreet aan de slag gegaan, met ondersteuning van professionele pleinontwerpers (stedenbouwkundig bureau KarresenBrands) en in samenwerking met het stadsdeel.
Die bijeenkomsten hebben geresulteerd in drie ontwerpen die in een enquête voorgelegd zijn aan de buurt. In februari 2022 zijn de uitkomsten van de enquête besproken op een slotbijeenkomst en is besloten met alle drie de plannen naar de gemeente te gaan. Zaterdag 12 maart zijn onze voorstellen aan het stadsdeel aangeboden ter uitvoering.

Hieronder staan de verslagen van de drie bijeenkomsten.

Startbijeenkomst, dinsdagavond 12 oktober, een zeer geslaagde avond
Wat voor plein willen we?
Inventarisatie van de ideeën en mogelijkheden
19.30 uur · Oranjekerk

Bijeenkomst 2, dinsdagavond 2 november, een bruisende en productieve avond
Hoe ziet dat plein eruit?
Aan de slag: tekenen, bouwen, combineren en selecteren.
19.30 uur · Oranjekerk

Bijeenkomst 3, dinsdagavond 15 februari; slotbijeenkomst
Zo kan het plein eruitzien!
We maken keuzes op basis van de drie ontwerpen en de buurtenquête over deze ontwerpen
19.30 uur · Oranjekerk

Hier de flyer met uitnodiging die oktober in de buurt verspreid is.