In drie buurtbijeenkomsten naar een mooier Van der Helstplein


Dankzij buurtbudget van het stadsdeel hebben we als buurt plannen kunnen maken voor een mooier plein. Vorig jaar juni zijn tijdens de feestweken vanwege 100 jaar Van der Helstplein de eerste ideeën verzameld. Afgelopen najaar zijn buurtbewoners, ondernemers en pleingebruikers in twee ontwerpbijeenkomsten concreet aan de slag gegaan, met ondersteuning van professionele pleinontwerpers (stedenbouwkundig bureau KarresenBrands) en in samenwerking met het stadsdeel.
Die bijeenkomsten hebben geresulteerd in 3 ontwerpen die in een enquête voorgelegd zijn aan de buurt. Dinsdag 15 februari zijn de uitkomsten van de enquête besproken en is besloten met welke plannen we naar de gemeente gaan. Zaterdag 12 maart zijn onze voorstellen aan het stadsdeel aangeboden ter uitvoering.

Hieronder staan de verslagen van de drie bijeenkomsten.

Startbijeenkomst, dinsdagavond 12 oktober, een zeer geslaagde avond
Wat voor plein willen we?
Inventarisatie van de ideeën en mogelijkheden
19.30 uur · Oranjekerk

Bijeenkomst 2, dinsdagavond 2 november, een bruisende en productieve avond
Hoe ziet dat plein eruit?
Aan de slag: tekenen, bouwen, combineren en selecteren.
19.30 uur · Oranjekerk

Bijeenkomst 3, dinsdagavond 15 februari; slotbijeenkomst
Zo kan het plein eruitzien!
We maken keuzes op basis van de drie ontwerpen en de buurtenquête over deze ontwerpen
19.30 uur · Oranjekerk

Hier de flyer met uitnodiging die oktober in de buurt verspreid is.