Variant 2: kleurrijk tapijt

Hoe zijn de ontwerpen tot stand gekomen? Lees de toelichting.

Variant 2: Een ‘kleurrijk tapijt’

Uitleg
Dit ontwerp creëert eenheid en ruimte met een bestrating van bakstenen in verschillende kleuren blauw gelegd in patronen die aansluiten bij de sfeer en stijl van de Amsterdamse School. Het geheel geeft de indruk van een tapijt, het maakt van het plein de huiskamer van de buurt. Samen met de in de vloer geïntegreerde lichtpuntjes vormt de bestrating een open kunstwerk en dat maakt het mogelijk veel leeg te laten voor allerlei gebruik. Het fietspad wordt in het tapijt ingepast met een verlaging in het maaiveld, en daarmee krijgt de fiets (en zo nodig ook de auto) een veilige route over het plein. Om het aantal fietsrekken te beperken wordt een inpandige buurtfietsenstalling voorgesteld (de aangegeven locatie is willekeurig). De bomen krijgen gietijzeren roosters. Voor de verlichting komen er lantaarns. Ook in dit ontwerp is het aantal vierkante meters terrassen die van de vergunningen (pre-corona).

Als je de ontwerpen bekeken hebt, geef dan hier je mening.