2e ontwerpbijeenkomst

Tweede buurtbijeenkomst: zoektocht naar een betere inrichting

Dinsdagavond 2 november

Hoe ziet het nieuwe plein er uit?

De tweede ontwerpbijeenkomst was een bruisende en productieve avond. Buurtbewoners, ondernemers en gebruikers van het plein gingen in groepjes aan de slag om samen het plein in te richten. De uitkomsten van de eerste bijeenkomst waren hierbij het uitgangspunt: de gedeelde voorkeur voor een buurtplein, met meer ruimte en eenheid, en plek voor ontmoeting. 

Hoe ziet zo’n plein er dan uit? Hoe zorg je voor ruimte, eenheid en ontmoeting, als je ook rekening moet houden met allerlei praktische eisen? Keuzes maken bleek nog niet zo gemakkelijk. Want wat te doen met de fietsenrekken? Wel of geen bankjes op het plein? Gras, stenen of gravel als ondergrond? Auto’s weg of auto’s te gast? Er was zelfs een groepje dat voorstelde om twee bomen te kappen ten behoeve meer licht en ruimte op het plein. Hieronder een foto-verslag.

De landschapsarchitecten van KarresenBrands, die de bewoners professioneel ondersteunen, hebben meegeluisterd en meegekeken en gaan aan de slag met de voorstellen. Ze werken die uit in een aantal concept-ontwerpen. Op de derde en laatste bijeenkomst — datum staat nog niet vast vanwege coronamaatregelen — gaan we daar over weer in gesprek en proberen keuzes te maken. Einddoel is een plan voor mooier plein dat gedragen wordt door zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en gebruikers.

Komt dus allen naar de laatste bijeenkomst; hou deze website in de gaten voor de datum.