1e Ontwerpbijeenkomst een groot succes

Startbijeenkomst, dinsdagavond 12 oktober
Wat voor plein willen we? 

De eerste ontwerpbijeenkomst was een zeer geslaagde avond dankzij een grote opkomst en veel enthousiasme. Iedereen kon zijn/haar gewenste plein tekenen en ideeën noteren en daarover met elkaar in gesprek gaan. Hieronder een kleine foto-impressie, en op de volgende pagina een samenvatting en verwerking van alle ingebrachte ideeën en voorstellen.  

Deze opbrengst van de eerste bijeenkomst is het startpunt van de tweede bijeenkomst op dinsdag 2 november, 19.30u, Oranjekerk, met als inzet: Hoe ziet dat plein eruit? 

Kom ook! Doe mee!