Stadsdeel blij met plannen voor een mooier Van der Helstplein
Eerste actie: verkeersonderzoek naar afsluiten van het plein voor de auto

Stadsdeel Zuid heeft de voorstellen van de buurt voor een mooier Van der Helstplein met enthousiasme omarmd. Stadsdeelbestuurder Rocco Piers liet weten heel blij te zijn met het bewonersinitiatief en dat het niet bij plannen moet blijven. Uiterlijk 1 mei komt het bestuur met een inhoudelijke reactie, waarin ze zal laten weten hoe de voorstellen een vervolg kunnen krijgen. Piers heeft alvast een verkeersonderzoek toegezegd naar de mogelijkheden voor het afsluiten van het plein voor doorgaand autoverkeer.

De afgelopen maanden heeft de buurt op eigen initiatief gewerkt aan plannen voor een mooier plein. Met als resultaat drie ontwerpvarianten, en met als breed gedeelde uitgangspunten: meer ruimte en meer eenheid, ten behoeve van een sfeervol buurtplein waar plek is voor ontmoeting. Zaterdag 12 maart zijn de voorstellen aangeboden aan het stadsdeel, in de persoon van Rocco Piers.

In 2024 is er onderhoud gepland aan het plein, Piers gaf aan dat dat moment gebruikt kan worden voor aanpassingen in de inrichting. De voorbereidingen daarvoor zouden nu kunnen beginnen, ‘want 2024 is al over 2 jaar’. Wat de buurt betreft gebeurt dit in directe samenwerking met de buurt, op basis van de uitkomsten van het buurtinitiatief.

In tussentijd zijn er alvast kleine stappen te zetten. Piers noemde onder andere eventuele verplaatsing van de fietsenrekken. Heel concreet is zijn aanbod een verkeersonderzoek te doen naar afsluiting van het plein voor het doorgaande autoverkeer, een breed gedeelde wens van de buurt en cruciaal onderdeel van de drie ontwerpvarianten.
De buurt stelt voor een structureel, periodiek overleg van stadsdeel en bewoners in te richten ter begeleiding van alle stappen naar een mooier plein.

+++

Hier is na te lezen hoe in drie buurtbijeenkomsten is gewerkt aan een mooier plein.
De drie ontwerpen zijn hier te bekijken; lees ook de toelichting.
De ontwerpen zijn voor gelegd aan de buurt via een online-raadpleging.

Je mag nog steeds je mening geven, die blijven we verzamelen, maar telt niet mee in de uitkomst die hier op de website staat.

Het plein bestond in 2021 precies 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan was er in de zomermaanden een tentoonstelling over verleden, heden en toekomst van het plein, in de Oranjekerk; op de geschiedenispagina staat een samenvatting. Begin juni was het twee weken lang feest op het plein, zie het fotoverslag.

Over ons, zie hier.