Resultaten wegafsluiting Van der Helstplein

Op 23 januari heeft de gemeente via mail het resultaat van de zes weken lange wegafsluiting bekend gemaakt. Hier de inhoud van de mail:

Beste bewoner, ondernemer rond het Van der Helstplein

Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan de online vragenlijst over de wegafsluiting op het Van der Helstplein. U gaf aan geïnformeerd te willen te worden over de uitkomsten. In deze brief en de bijlagen vindt u de resultaten van het verkeersrapport en de vragenlijst, en meer informatie over de toekomst van het plein.

Resultaten verkeersonderzoek

Op initiatief van de buurt was het Van der Helstplein 6 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit was van 30 mei tot 11 juli 2023. Tijdens deze periode hebben we de effecten van de wegafsluiting op het verkeer in de omliggende straten gemeten. Op 5 locaties rondom het plein zijn zogenaamde 0- en 1-metingen uitgevoerd. Tijdens de 0-meting telden we het aantal motorvoertuigen voor de wegafsluiting. Deze meting vond plaats van 22 t/m 28 mei 2023. De 1- meting gaat over het aantal motorvoertuigen tijdens de wegafsluiting. Deze meting vond plaats van 30 juni t/m 10 juli 2023.

De resultaten van de tellocaties zijn:

  • Locatie 1: Rustenburgerstraat. Het aantal gemotoriseerde voertuigen nam hier toe van 610 voertuigen naar 1190 voertuigen per etmaal.
  • Locatie 2: Tweede van der Helststraat – zuidzijde van het plein. Het aantal gemotoriseerde voertuigen nam hier af van 1900 voertuigen naar 910 voertuigen per etmaal.
  • Locatie 3: Tweede van der Helststraat – noordzijde van het plein. 1: Het aantal gemotoriseerde voertuigen nam hier af van 1690 voertuigen naar 1570 voertuigen per etmaal.
  • Locatie 4: Henrick de Keijserstraat ten zuiden van de Rustenburgerstraat. Het aantal gemotoriseerde voertuigen nam hier toe van 130 naar 230 voertuigen.
  • Locatie 5: Henrick de Keijerstraat ten noorden van de Rustenburgerstraat. Het aantal gemotoriseerde voertuigen nam hier af van 450 naar 440 voertuigen.

In bijlagen 1 t/m 3 vindt u meer informatie over het onderzoek. Dit zijn het eindrapport met de tellingen en de conclusies (bijlage 1), het rapport met de 0-meting (bijlage 2) en het rapport met de 1-meting (bijlage 3).

Resultaten buurtenquête

U heeft samen met 448 buurtbewoners- en ondernemers de online vragenlijst ingevuld. Hierin heeft u uw mening gegeven over de volgende thema’s: ruimte voor voetgangers, de bereikbaarheid met de auto, rust op het plein, sfeer op het plein, groen op het plein, ruimte om te ontmoeten op het plein, drukte in de omliggende straten en de parkeergelegenheid.

Respondenten waren over het algemeen positief over de vrijgekomen ruimte op het plein. Het plein kreeg zo een andere functie, waarbij het een rustigere uitstraling kreeg en mensen elkaar ontmoetten. Tegelijkertijd zijn er zorgen geuit over de bereikbaarheid van het plein en de parkeergelegenheid in de buurt. Ook vonden veel respondenten dat de rust op het plein ten koste ging van de drukte in de omliggende straten.

In bijlage 4 vindt u meer informatie en details over de uitkomsten van de buurtenquête.

Toekomst Van der Helstplein

In de brief van 15 juli 2022 meldde het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid dat er geen financiële middelen zijn om grootschalig te investeren in het plein. Dit is nog steeds het geval. Wel onderzoeken we momenteel of het Van der Helstplein permanent voor gemotoriseerde voertuigen kan worden afgesloten. We onderzoeken dit vanwege de uitkomsten van de pilot en de wens vanuit de buurt voor een nieuwe inrichting van het plein. Dit onderzoek loopt nu.

Hierbij kijken we uiteraard naar de zorgen die uit de buurtenquête naar voren zijn gekomen. Daarna nodigen we u uit om met ons mee te denken over de toekomstige inrichting van het plein.

Reactie of vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Stuur een e-mail naar Julia van den Broek, gebiedsmakelaar, j.h.van.den.broek@amsterdam.nl of bel 06 – 39 33 47 39.

Met vriendelijke groet,

Rocco Piers
Stadsdeelbestuurder van Stadsdeel Zuid

Bijlage 1_220245_rapportage effecten afsluiting Van der Helstplein_v3

Bijlage 2_VanderHelstplein.Amsterdam.Mei2023.Telling.Rapport_Fase0

Bijlage 3_VanderHelstplein.Amsterdam.Jul2023.Rapport_Fase1

Bijlage 4_Resultaten buurtenquete van der Helstplein

Zes weken lang een autovrij Van der Helstplein
30 mei -11 juli: feest, vergroening en ontmoeting

Van 30 mei tot 11 juli is het Van der Helstplein zes weken lang autovrij. Dat biedt ruimte voor vergroening, voor ontmoeting en voor vrolijk feestgedruis.
Vorig jaar heeft de buurt op drukbezochte bijeenkomsten plannen gemaakt voor een mooier Van der Helstplein (hier te zien). Veel bijval was er voor het voorstel het plein autovrij te maken. Het stadsdeel gaat dit nu uitproberen.

Het bewonersoverleg biedt in die zes autovrije weken een vrolijk programma, zie hieronder. Doe mee, kom langs. Tegelijk nodigen we iedereen uit zelf ook van de gelegenheid gebruik te maken: krijt de straat, doe een dans, maak muziek, bouw mee aan een monument.

Speciaal voor muzikanten/troubadours: win met een optreden op het Van der Helstplein een betaald optreden op het Ruwe Diamant Festival (24 juni); info/aanmelden: Diemer Roodenburg, diemer07@gmail.com

Pak het plein terug. Neem stoelen en bankjes mee en kraak een parkeerplek.

Het programma ‘autovrij Van der Helstplein’ is in ontwikkeling, hou deze website in de gaten:

Woensdagmiddag 31 mei, zie hier het fotoverslag
vanaf 15u: vergroeningsdag
Doe mee, haak aan. Geef de straat een andere kleur
Aanwezig: bloembakken, aarde, plantjes, schepjes.
Gevraagd: buurtbewoners met en zonder groene vingers.
Neem zelf ook een bak mee: uw plantenbak gaat uit logeren!
Aanmelden kan: info@wijkcentrumdepijp.nl , ovv Van der Helstplein

Zaterdag 3 juni, hier het fotoverslag
Vanaf 12u: Vrijmarkt, kopen en verkopen; meld je aan via info@vanderhelstplein.nl o.v.v ‘vrijmarkt’
Vanaf 14u: buurtgesprek over een beter en mooier plein, met o.a stadsdeelbestuurder Rocco Piers
Van 16u – 18u: muziek: met trio Upstream, wegens succes op het 100-jarig Van der Helstplein Festival geprolongeerd.
Daar omheen gastoptredens van Max Foppe op gitaar, Duo Edze, gitaar en cello, en Duo Peter Sarde, gitaar en backing vocals.  

Woensdag 7 juni, zie hier het fotoverslag
Vanaf 14u, voor volwassenen en kinderen: verder met vergroening
Vanaf 15u, voor kinderen: Kleur de straat, samen maken we een krijttekening van het gedroomde plein; o.l.v. Nienke Brokke

Zaterdag 10 juni, zie hier het fotoverslag
Van 11u tot 17u: het (nu groene) plein is onderdeel van Opentuinendag De Pijp
Vanaf 12u, Kinderworkshop: verf en timmer een houten boomsculptuur, o.l.v. Jan Jongejans. Opgeven via: info@vanderhelstplein.nl
Vanaf 14u, voor kinderen: circusspelen Alphabetino; hier een voorproefje
Van 16u – 18u: muziek: o.a. Douba et ses Amis

Woensdag 14 juni, hier het fotoverslag
Kinderprogramma
15u: Het Kleine Theater, met Ietje en Fietje; reservering via info@vanderhelstplein.nl o.v.v. ‘Kleine Theater’

Zaterdag 17 juni, hier het fotoverslag
van 16u – 18u: muziek
* Imana met een mix van Syrisch en Spaanse muziek
* Rob van Zomeren, ambient disco performance

Zaterdag 24 juni, zie hier
rond 15.30u: preview Pulp Fashion, door Stichting Stadstoneel

Woensdag 28 juni (afgelast vanwege regen)
14.30 – 16u: Schilderen voor kinderen
Combiwel- Junior gaat met kinderen in de leeftijd van 6 – 10 jaar op een groot doek tekenen en schilderen. De kinderen kunnen hun fantasie loslaten op wat een autoluw plein voor hen betekent. Deel 1, o.l.v. Amber & Alvy.

Zaterdag 1 juli, hier een paar foto’s
16.00u: Chris Django op cello; hier een voorproefje
16.30u (let op, aangepast tijdstip): Musix For You presenteert Örzse Adam – altviool en Julija Hartig – viool.
Een uniek optreden op het plein van twee klassiek geschoolde beroepsmusici, buurtgenoten met Hongaarse achtergrond. Ze spelen een lichtvoetig programma met muziek van Bach, Mozart en Bartók.

Woensdag 5 juli (afgelast vanwege storm)
14.30 – 16u: Combiwel- Junior gaat met kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar op een groot doek tekenen en schilderen. De kinderen kunnen hun fantasie loslaten op wat een autoluw plein voor hen betekent. Deel 2, o.l.v. Levannah, Amber & Alvy.

Zaterdag 8 juli, zie hier het verslag
Vanaf 15u: optredens van muziekleerlingen van het Berlage Lyceum.

’s middags: Kunst in de uitverkoop – GAAT HELAAS NIET DOOR
Het kunstatelier van inloophuis Makom (Ostadestraat) staat deze middag op het plein met een grote keus aan schilderijen. Die schilderijen zijn te verkrijgen in ruil voor een kleine donatie, waarmee Makom weer nieuw schildermateriaal kan kopen.

 

++++
Voorgeschiedenis

In najaar 2021 / voorjaar 2022 heeft de buurt op eigen initiatief gewerkt aan plannen voor een mooier plein. Met als resultaat drie ontwerpvarianten, en met als breed gedeelde uitgangspunten: meer ruimte en meer eenheid, ten behoeve van een sfeervol buurtplein waar plek is voor ontmoeting. In een buurtraadpleging kregen drie de plannen veel steun en daarom zijn ze ook alle drie aangeboden aan het stadsdeelbestuur.

In de uiteindelijke reactie van het bestuur (zomer 2022) is wenselijkheid van een aanpak van het Van der Helstplein onderschreven en worden de keuze die gemaakt zijn in de bewonersplannen omarmd. Maar gebrek aan financiële middelen staan directe uitvoering in de weg. Wel wordt een verkeersonderzoek toegezegd naar de mogelijkheden voor het afsluiten van het plein voor doorgaand autoverkeer, een van de belangrijkste wensen van de buurtplannen. In het voorjaar van 2023 wordt duidelijk dat dat verkeersonderzoek in juni/juli 2023 wordt uitgevoerd. Het plein gaat dan 6 weken dicht voor de auto.

Inmiddels is er ook zekerheid dat het Van der Helstplein voor 2025 in de planning staat voor groot onderhoud. Stadsdeelbestuurder Rocco Piers gaf bij de aanbieding van de bewonersplannen al aan dat dat moment gebruikt kan worden voor aanpassingen in de inrichting. De uitkomsten van het verkeersonderzoek naar afsluiting voor auto’s, zouden daarbij gebruikt kunnen worden.
De voorbereidingen voor dat onderhoud beginnen al in 2024. Wat de bewoners betreft gebeurt dit alles in directe samenwerking met de buurt, op basis van de uitkomsten van het buurtinitiatief.

++++

Hier is na te lezen hoe in drie buurtbijeenkomsten is gewerkt aan een mooier plein.
De drie ontwerpen zijn hier te bekijken; lees ook de toelichting.
De ontwerpen zijn voor gelegd aan de buurt via een online-raadpleging.

Je mag nog steeds je mening geven, die blijven we verzamelen, maar telt niet mee in de uitkomst die hier op de website staat.

 

Het plein bestond in 2021 precies 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan was er in de zomermaanden een tentoonstelling over verleden, heden en toekomst van het plein, in de Oranjekerk; op de geschiedenispagina staat een samenvatting. Begin juni was het twee weken lang feest op het plein, zie het fotoverslag.

Over ons, zie hier.