Uitkomst enquête: alle drie de ontwerpen krijgen steun

Van eind januari tot aan 13 februari was het mogelijk je mening te geven over de drie ontwerpvarianten voor het plein. Daar is massaal gebruik van gemaakt. Maar liefst 224 buurtbewoners reageerden en nog altijd komen er reacties binnen. Ze zijn welkom maar tellen niet meer in deze presentatie van uitkomsten.
Vrijwel alle reacties zijn enthousiast over het idee om het plein aan te pakken: het kan veel beter is de ondertoon. Het ‘Franse plein’ kreeg de meeste stemmen, maar ook het ‘Kleurrijk tapijt en het ‘Cultuurrijk plein’ heeft veel aanhang. Bijna iedereen heeft de eigen voorkeur beargumenteerd en dat levert een schat aan wensen, verlangens en smaakverschillen op. De reden waarom de een een ontwerp toejuicht — gravel, fontein, groen — is voor een ander juist een reden om die variant te verwerpen. Hieronder staan de uitkomsten in diagrammen plus samenvatting in steekwoorden van de commentaren.

Bij alle verschillen is er op hoofdlijnen overeenstemming. Buurtbewoners willen een sfeervol buurtplein, met meer ruimte en meer eenheid en graag ook wat meer licht zowel ’s avonds als overdag. Het idee om de auto van het plein te halen wordt omarmd. Op de vraag over een verkeersonderzoek naar het afsluiten van de weg zegt ruim 80 procent ja, vaak met toevoeging dat men afsluiting steunt. De overgrote meerderheid wil plek voor ontmoeting (naast de terrassen) en dus graag zitgelegenheid. Bewoners van het plein denken daar, vanwege nachtelijke overlast, anders over.
Drie drukbezochte buurtbijeenkomsten die drie ontwerpen hebben opgeleverd, en ruim 200 reacties daarop, met verschillen op onderdelen maar ook grote eensgezindheid op hoofdlijnen: dit alles hebben we inmiddels aangeboden aan het stadsdeel. Het stadsdeelbestuur laat binnenkort weten hoe zij samen met ons die plein mooier gaan maken.