Cultuurrijk plein

Hoe zijn de ontwerpen tot stand gekomen? Lees de toelichting.

Variant 3: Een ‘cultuurrijk plein’

Uitleg
Deze variant is een knipoog naar het verleden. De middenstrook van het plein, waar tot de jaren negentig de auto’s omheen reden, keert terug maar krijgt een nieuwe, groene invulling. De bomen staan hier in beplanting, dat verzacht en geeft een warme sfeer. In het midden van het plein worden twee bomen verwijderd om meer licht te krijgen. Hier komt een watertafel die als ontmoetingsplek voor de buurt fungeert; het water brengt verkoeling, het is een prettige zitgelegenheid en een speelplek voor kinderen. Wanneer het water uit staat is de tafel een podium voor culturele programmering. Naast sfeerlichting in de watertafel wordt het bladerdak van de bomen in de middenstrook met ‘uplighters’ van onderaf belicht, wat zorgt voor een intieme sfeer in het midden van het plein. De fietsroute is ondergeschikt aan het plein, ze wordt aangeduid met een subtiele markering die de fietser over het plein begeleidt (als nodig te verbreden tot ‘auto te gast’). Banken op de hoeken versterken de ontmoetingsfunctie van het plein. Het aantal vierkante meters voor de terrassen is conform de vergunningen (pre-corona). 

Als je de ontwerpen bekeken hebt, geef dan hier je mening.