3e buurtbijeenkomst

Dinsdagavond 15 februari

Zo kan het plein eruit zien!

Wat gaan we aanbieden aan de gemeente als plan voor een mooier plein? – dat was de inzet van de derde buurtbijeenkomst, met weer een volle zaal bewoners en ondernemers. Er lagen drie ontwerpvarianten – het resultaat van de eerste twee bijeenkomsten – en nu gingen we knopen doorhakken. In de weken vooraf waren de ontwerpen voorgelegd aan de buurt met de vraag naar voorkeuren en vooral ook naar argumenten daarbij. Dus zat iedereen deze avond op het puntje van de stoel, nieuwsgierig naar de uitkomst van deze raadpleging die hier werden gepresenteerd.

Enquête
Met ruim over de 200 reacties was die raadpleging een enorm succes. Vooral ook omdat vrijwel iedereen zich enthousiast toonde over het idee om het plein aan te pakken. Het zogenaamde Franse plein kreeg de meeste stemmen, vanwege het gravel, het licht en de sfeer, maar geen meerderheid. Ook de twee andere varianten hadden veel aanhang, Kleurrijk tapijt vanwege de originaliteit en de openheid, Cultuurrijk plein vanwege het groen, de fontein en de ontmoeting. Smaken verschillen, dus krijg je dat onderdelen die door de een omarmd worden – zoals gravel of kleurrijke tegels of fontein – bij anderen juist weerstand oproepen. Veel protest was er tegen het idee twee bomen weg te halen en de verplaatsing van de afvalcontainers. Een uitgebreidere samenvatting van de uitkomsten staat hier.

Combineren en compromissen
Zijn er combinaties en compromissen mogelijk? Dat was de inzet van de discussie met de aanwezige bewoners. Is het mogelijk het ‘Franse plein’ zo aan te passen dat het voor een meerderheid acceptabel wordt? Bestaat er schoonmaakvriendelijke gravel? Blijft het ‘Frans’ als je kleurrijke tegels legt? Wat verliezen we als we het Cultuurrijk plein laten vallen? Op die manier pratend kwamen bijna alle onderdelen wel langs: het groen en de klimaatbestendigheid, de terrassen, de verlichting, de fietsrekken, de stoeltjes en banken, de ruimte, het onderhoud en natuurlijk het afval.

Eensgezindheid
Bij alle verschillen in ideeën zijn er op hoofdpunten duidelijk gedeelde wensen, zo bleek ook al op de eerdere bijeenkomsten en nu ook weer uit de enquête. De buurt wil een plein met meer ruimte en eenheid, daartoe mag of misschien moet de auto verdwijnen (85% wil een onderzoek daartoe), en een sfeervol plein met meer licht en plek voor ontmoeting.
Met die grote eensgezindheid gaan we naar de gemeente. We leggen de drie varianten voor plus alle 225 commentaren van de buurt, de voors en tegens op de details, met als grote gemeenschappelijk deler dat bewoners en ondernemers met de gemeente aan de slag willen met het Van der Helstplein, en op basis van deze uitgangspunten. Een aanbod aan de gemeente om niet af te slaan.

Iedereen bij nodig
De start van dit project ligt bij jarenlang verzet tegen de vele soorten verrommeling op het plein. Dat bracht weinig verandering. Nu draaien we de boel om, we laten zien hoe het beter kan. Met de bijeenkomsten, de ontwerpen en de enquête hebben we gewerkt aan een mooier plein. Samen met de gemeente willen we dit gaan realiseren. Daar hebben we iedereen bij nodig. U hoort van ons.