Eenheid

Het Van der Helstplein is slechts voor de helft in gebruik als een plein, de andere helft is fietspad, straat en stoep. Een aantrekkelijke optie zou zijn om er één geheel te maken. Op de gekleurde tekening zijn de straat en het fietspad geschrapt en de fietsenrekken weggehaald. Zo ontstaat een ruimte van gevel tot gevel, een verdubbeling van het plein. Het is radicale ingreep maar ook een voor de hand liggende gezien de verdeling van de platanen over de ruimte, die bedoelt lijkt om het plein als een eenheid te zien en te gebruiken.

Hoe deze ruimte te gebruiken, is een volgende stap. Door de verdubbeling aan oppervlak is er heel veel mogelijk. Mensen die het plein in deze vorm mooi vinden, kunnen bovenstaande tekening gebruiken om daarin voorstellen te doen voor verdere inrichting.

Wie bovenstaande ingreep niet aantrekkelijk vindt, kan de tekening hieronder, die uitgaat van de huidige situatie, gebruiken voor voorstellen voor een mooier plein.

Geheel eigen schetsen blijven natuurlijk ook zeer welkom.

Peter van der Klugt

Peter van der Klugt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *