Samenvatting eerste buurtbijeenkomst Van der Helstplein


door David Kloet en Arend van der Kam, de landschapsarchitecten van bureau Karres en Brands die ons helpen bij het ontwerpen van een mooie plein

Tijdens de eerste buurtbijeenkomst van het ‘Aan de slag met het Van der Helstplein’ project is door de 37 deelnemers veel input geleverd. Aan de hand hiervan en van de gesprekken hierover zijn de volgende onderwerpen naar voren gekomen:

Algemene sfeer van het plein:

 • –  Buurtplein. Het plein wordt vaak omschreven als ontmoetingsplek voor de buurt. De wens om dit te behouden en/of te versterken wordt veel benoemd. Dit toekomstbeeld kan worden samengevat als: een gezellig plein dat gebruikt wordt door een diversiteit aan mensen als ontmoetingsplek voor de buurt.
 • –  Eenheid. Het ontbreken aan een eenduidig beeld en de verrommeling van het plein komt veel aan de orde. Er is een wens voor een plein dat in materiaal en sfeer een eenheid uitstraalt. Waar het rustig en opgeruimd is.
 • –  De platanen. Bijna unaniem worden er op elk formulier als pluspunt de bomen genoemd. Er worden ook kanttekeningen geplaatst, zo is het onder de bomen wel donker en is er geen plek om in de zon te zitten.

  Verkeer:
 • –  Auto’s. De huidige situatie omtrent het autoverkeer en parkeergelegenheid wordt vaak als minpunt benoemd. De huidige verkeerssituatie wordt als gevaarlijk gezien en belemmert het de toegankelijkheid van het plein. Oplossingen die worden aangedragen zijn om het plein autovrij dan wel autoluw te maken (auto te gast). Ook de geparkeerde auto’s worden als een belemmering van de toegankelijkheid en ervaring van het plein gezien. Wel is er de zorg dat afsluiting van verkeer en opheffen van de parkeerplaatsen voor problemen elders zorgt.
 • –  Fietsen. Ook die fietsroute wordt als onveilig benoemd. Daarnaast is hoeveelheid aan geparkeerde fietsen en de organisatie daarvan als minpunt benoemd. Een integrale oplossing voor de verkeersituatie die veel wordt genoemd is het creëren van een fietsstraat die niet toegankelijk is voor auto’s of waar de auto te gast is.

  Huidige situatie van het plein:
 • –  Horeca. Opvallend is dat de horeca vaak als plus- en minpunt wordt benoemd (soms zelfs op hetzelfde formulier). De aanwezigheid van horeca wordt in veel van de gevallen gewaardeerd, maar de huidige ruimtelijk invulling ervan niet. Zo wordt de afmeting van de terrassen als te groot ervaren en beperken de afscheidingswanden tussen de terrassen de ruimtelijke ervaring van het plein. De horeca levert ook geluidsoverlast voor bewoners op.
 • –  Afvalcontainers. Een vaak terugkerend onderwerp zijn de afvalcontainers op het plein. Het is duidelijk dat het afval dat nu vaak naast de containers op straat ligt als hinderlijk wordt ervaren. Ook wordt de wens voor het verwijderen van deze afvalcontainers vaak benoemd.

Wensen voor de toekomstige invulling:

 • –  Fontein. In veel formulieren is de wens om een fontein cq waterelement toe te voegen aan het plein. Dit dient als ontmoetingspunt op het plein, maar brengt tevens verkoeling en ruisend geluid als tegenhanger van het stadsgeluid. Ook het opvangen en hergebruiken van regenwater wordt benoemd. Dit zou gebruikt kunnen worden als speelelement voor kinderen of ontmoetingsplek voor de buurt.
 • –  Kunst. Een terugkerend thema is kunst op het plein. Bijvoorbeeld door het toevoegen van kunstwerken of cultuurpodium als verbindende rol tussen buurtbewoners.
 • –  Evenementen. Tot slot komt de wens om ruimte te creëren om kleinschalige evenementen te organiseren vaak terug. Dit kunnen zowel sport, cultuur als muziekevenementen zijn, die een verbindende functie hebben voor de buurt. Ook zou er gedacht kunnen worden aan een kleinschalige wekelijkse markt.